Právní služby

Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jana Zonka Vám poskytne právní služby v rozsahu tzv. generální praxe, tj. v podstatě ve všech obvyklých právních oblastech. Sídlo advokátní kanceláře se nachází v Ostravě, právní služby však mohou být poskytnuty kdekoliv dle požadavku klienta. V případě potřeby je advokátní kancelář schopna zajistit právní pomoc prostřednictvím spolupracujících advokátních kanceláří a jiných subjektů jako např. daňových poradců, notářů, soudních znalců a exekutorů. Advokátní kancelář poskytuje právní služby dle časových požadavků klienta.


Pod rozsah tzv. generální praxe poskytované advokátní kanceláří náleží mimo jiné tyto právní oblasti:
  • obchodní právo včetně práva obchodních společností
  • insolvenční právo včetně zastupování věřitele, dlužníka nebo insolvenčního správce
  • občanské právo včetně práva k nemovitostem (převody nemovitostí, prohlášení vlastníka budovy) a práva na náhradu škody
  • rodinné právo
  • pracovní právo
  • správní právo včetně práva katastrálního
  • trestní právo včetně zastupování ex offo